Thiết Kế Nội Thất Là Gì?

Thiết kế nội thất là gì?

Thiết kế nội thất là một nghề đa phương diện, trong đó các giải pháp kỹ thuật và sáng tạo được áp dụng trong một cấu trúc để đạt được một môi trường nội thất được xây dựng. Các giải pháp này có chức năng, nâng cao chất lượng cuộc sống và văn hóa của người cư ngụ và hấp dẫn về mặt thẩm mỹ. Các thiết kế được tạo ra để đáp ứng và phối hợp với vỏ tòa nhà, đồng thời thừa nhận vị trí thực tế và bối cảnh xã hội của dự án. Các thiết kế phải tuân thủ các yêu cầu quy định và mã, đồng thời khuyến khích các nguyên tắc về tính bền vững của môi trường. Quá trình thiết kế nội thất tuân theo một phương pháp có hệ thống và phối hợp, bao gồm nghiên cứu, phân tích và tích hợp kiến ​​thức vào quá trình sáng tạo, theo đó nhu cầu và nguồn lực của khách hàng được thỏa mãn để tạo ra một không gian nội thất đáp ứng các mục tiêu của dự án.

Nghề Thiết kế nội thất (khác với Nghề Trang Trí Nội Thất) bao gồm một phạm vi dịch vụ được thực hiện bởi một người hành nghề thiết kế chuyên nghiệp, có đủ trình độ học vấn, kinh nghiệm và kiểm tra, nhằm bảo vệ và nâng cao cuộc sống, sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của công chúng. Các dịch vụ này có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu và phân tích các mục tiêu và yêu cầu của khách hàng; và phát triển các tài liệu, bản vẽ và sơ đồ phác thảo những nhu cầu đó;

Hình thành các kế hoạch không gian sơ bộ và các nghiên cứu và phác thảo khái niệm thiết kế hai và ba chiều tích hợp các nhu cầu chương trình của khách hàng và dựa trên kiến ​​thức về các nguyên tắc thiết kế nội thất và lý thuyết về hành vi của con người;

Xác nhận rằng các kế hoạch không gian sơ bộ và các khái niệm thiết kế là an toàn, chức năng, phù hợp về mặt thẩm mỹ và đáp ứng tất cả các yêu cầu về sức khỏe, an toàn và phúc lợi cộng đồng, bao gồm các nguyên tắc về mã, khả năng tiếp cận, môi trường và tính bền vững;

Lựa chọn màu sắc, vật liệu và lớp hoàn thiện để truyền tải một cách thích hợp ý tưởng thiết kế và đáp ứng các yêu cầu về tâm lý xã hội, chức năng, bảo trì, hiệu suất vòng đời, môi trường và an toàn;

Lựa chọn và đặc điểm kỹ thuật của đồ nội thất, đồ đạc, thiết bị và xưởng sản xuất, bao gồm cả bản vẽ bố trí và mô tả chi tiết sản phẩm; và cung cấp tài liệu hợp đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc định giá, mua sắm và lắp đặt đồ đạc;

Cung cấp các dịch vụ quản lý dự án, bao gồm cả việc chuẩn bị ngân sách và lịch trình của dự án;

Chuẩn bị các tài liệu xây dựng, bao gồm kế hoạch, cao độ, chi tiết và thông số kỹ thuật, để minh họa bố trí phân vùng phi kết cấu và / hoặc không địa chấn; các vị trí điện và thông tin liên lạc; kế hoạch trần phản chiếu và thiết kế chiếu sáng; vật liệu và hoàn thiện; và cách bố trí đồ đạc;

Chuẩn bị các tài liệu xây dựng để tuân thủ các quy tắc xây dựng và phòng cháy chữa cháy của khu vực, quy tắc đô thị, và bất kỳ quy chế, quy định và hướng dẫn nào khác áp dụng cho không gian bên trong;

Phối hợp và cộng tác với các chuyên gia thiết kế đồng minh khác, những người có thể được giữ lại để cung cấp các dịch vụ tư vấn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các kiến ​​trúc sư; kỹ sư kết cấu, cơ khí và điện, và các chuyên gia tư vấn khác nhau;

Xác nhận rằng các tài liệu xây dựng cho công trình phi công trình và / hoặc không động đất được ký và đóng dấu bởi nhà thiết kế nội thất chịu trách nhiệm, nếu áp dụng cho các yêu cầu pháp lý để nộp cho các quan chức thực thi quy phạm;

Quản lý các tài liệu hợp đồng, hồ sơ dự thầu và đàm phán với tư cách là đại lý của khách hàng;
Quan sát và báo cáo việc thực hiện các dự án đang trong quá trình thực hiện và sau khi hoàn thành, với tư cách đại diện và thay mặt cho khách hàng; và thực hiện các báo cáo đánh giá sau thuê phòng.

Các cơ hội nghề nghiệp

  • Thiết kế khu dân cư
  • Công ty thiết kế
  • Bảo tồn & phục hồi
  • Đại diện bán hàng
  • Quản lý cơ sở vật chất
  • Chuyên gia CAD
  • Thiết kế chăm sóc sức khỏe
  • Thiết kế bán hàng
  • Thiết kế khách sạn
  • Người thiết kế sản phẩm

Tham khảo thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *